Slæbeslangesystem
 
Med slæbeslangesystemet er landmanden uafhængig af udbringningstidspunkt. Gyllen kan udbringes netop på de tidspunkter, hvor den giver den største Slæbeslangeudnyttelse.De stigende miljøkrav, reducering af kvælstofs- fordampning, mindre udvaskning og færre lugtgener, imødeses også med Kimadan slæbeslangesystem.
Med slæbeslangesystemet er landmanden uafhængig af udbringningstidspunkt. Gyllen kan udbringes netop på de tidspunkter, hvor den giver den største udnyttelse. De stigende miljøkrav, reducering af kvælstofsfordampning, mindre udvaskning og færre lugtgener, imødeses også med Kimadan slæbeslangesystem.
Kimadan slæbeslangesystemer fås standard i en bombredde fra 12 – 24 meter..
Bommen leveres som standard med 50 mm slanger samt 50 mm afgang på fordeler. Slangerne er placeret med 33 cm mellemrum.
Slæbeslangebommen er en kraftig og robust konstruktion med trapezophæng. Trapezophænget afbøder de store påvirkninger, som ujævnheder og stød fra marken ville give, hvis bomkonstruktionen var stift opbygget. Trapezen er derved med til at give slæbeslangesystemet en længere levetid.
Slæbeslangebommen og fordeler er varmgalvaniseret som standard.
Systemet er udstyret med hydraulisk hæve-sænkefunktion, således af den rigtige afstand mellem slangeudløb og jordoverflade sikres.
Kimadans fordeler til slæbeslangersystemet udmærker sig på særlige tre områder: Kapacitet, skæreeffekt og variationskoefficient. Variationskoefficienten har ved 48 udløb og en arbejdsbredde på 16 meter fået prædikatet god. Der henvises i øvrigt til forsøgsrapporten fra SJF, Bygholm.
På grund af den specielt udviklede rotor har fordeleren en kapacitet på op til 6500 l/min. Fordeleren er udstyret med meget skarpe 4 sidet slebne knive, som giver en imponerende skæreeffekt. Knive, hulskive og rotor er lette at udskifte, og omkostningerne til vedligeholdelse er små. Fordeleren er forsynet med sikkerhedsventil som sikrer at rotoren stopper når dækslet i toppen åbnes. Alle vitale dele i fordeleren er fremstillet i laserskåret højstyrkestål.Slæbeslangebommen kan monteres med hydraulisk kip og stødabsorbering. Bommen kan således hydraulisk tilpasses de forskellige hældninger i terrænet. Endvidere kan en 24 m bom leveres med sekvensstyret ind og udklap. Det yderste led klappes ind først og vender ind mod tanken i sammenklappet tilstand, hvorved vognen får en samlet mindre bredde.Fordeleren kan leveres med sectioncontroller som muliggør afblænding af slæbeslangebommen i sektioner á 2/4 m.Fordeleren er patentanmeldt.Spredemønster for fordeler uden og med sektionsvisafblænding
Slæbeslange